Kan ik nog annuleren na een correcte betaling van de vakantie?

+

Tot 14 dagen na je inschrijving kan je kosteloos annuleren. De annulatie dient schriftelijk (via e-mail) te gebeuren.
Daarna geldt volgende annuleringsprocedure met bijhorende kosten:

  • Meer dan 90 dagen voor aanvang van het kamp: 25% van het factuurbedrag.
  • Binnen 90 dagen voor aanvang van het kamp: 50% van het factuurbedrag.
  • Binnen 30 dagen voor aanvang van het kamp: 100% van het factuurbedrag.

In geval van ziekte of ongeval vóór aanvang van de vakantie waarborgt de annuleringsverzekering de terugbetaling van de volledige vakantieprijs. Dit op voorwaarde dat de annulering gebeurt omwille van omstandigheden beschreven in deze lijst.

Annuleringsprocedure (enkel geldig wanneer de vakantie en de annuleringsverzekering werden betaald).

  • De annulering gebeurt schriftelijk vóór aanvang van de vakantie.
  • De annulering moet gestaafd worden aan de hand van een bijgevoegd (medisch) attest.
  • De terugbetalingsprocedure bij Ethias-verzekeringen wordt pas opgestart als het medisch of ander attest (afhankelijk van de reden) in het bezit van Sporta is. Ethias beslist over de geldigheid van de annulering en de terugbetaling.

Deze procedure geldt ENKEL voor betaalde facturen.

Kosten die met de annulering gepaard gaan, dienen door de deelnemer steeds gedekt te worden.

Wanneer de deelnemer de vakantieplaats vroegtijdig verlaat, kan geen terugbetaling meer gebeuren. Ouders of verzorgers zorgen dat de deelnemer de locatie kan verlaten en op eigen initiatief en kosten naar huis kan.

Was dit antwoord nuttig?