Worden er foto’s gemaakt van mijn kind tijdens de kampen en vakanties?

+

Onze monitoren doen hun best om foto’s te maken van alle kinderen. Ze zorgen ervoor dat de foto’s zo snel mogelijk tot bij Sporta geraken. Indien er foto’s beschikbaar zijn van het kamp van je kind, kan je deze bekijken via je account op www.sportakampen.be. De foto's zijn enkel beschikbaar voor de deelnemers van het kamp zelf.

Je hebt steeds het recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van persoonsgegevens (en dus ook foto's) die wij van je ontvangen hebben. Je kan ons hiervoor contacteren via

Was dit antwoord nuttig?