Hoe gaat Sporta-kampen om met mijn privacy en die van mijn kind?

+

Bij Sporta-kampen hechten we veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. We hebben er heel wat van je nodig wanneer je inschrijft voor een kamp. Maar je mag er zeker van zijn dat we er alles aan doen om je privacy te waarborgen en dat we zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht je een klacht of vragen hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via privacy@sporta.be

Ook in het kader van GDPR: onze monitoren doen hun best om foto’s te maken van alle kinderen tijdens de kampen. Dat zijn leuke herinneringen die gewaardeerd worden. De moni's zorgen ervoor dat de foto’s zo snel mogelijk tot bij Sporta geraken. Indien er foto’s beschikbaar zijn het kamp van je kind, kan je deze bekijken via je account op www.sportakampen.be. De foto's zijn enkel beschikbaar voor de deelnemers van het kamp zelf.

Was dit antwoord nuttig?