Wat is allemaal in de prijs van de vakantie van mijn kind begrepen?

+

De vermelde deelnameprijs is vast en houdt alle vermelde diensten in, behalve in de hierna bepaalde omstandigheden:

 • Indien de prijs van brandstoffen, wisselkoers van vreemde valuta, retributies of belastingen wijzigen, waardoor de invloed van deze wijziging groter is dan 5 % van de deelnameprijs,  kan tot maximum 1 maand voor het geplande vertrek de prijs herzien worden, waarbij de deelnameprijs recht evenredig wordt aangepast met de daaraan verbonden kosten.
 • Indien een prijsaanpassing leidt tot een verhoging van de deelnameprijs met méér dan 10% van het oorspronkelijk factuurbedrag, heeft de deelnemer het recht de overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden en op de terugvordering van de door hem al betaalde bedragen binnen de vijf werkdagen na de kennisname van de prijsaanpassing.

De prijzen omvatten voor de binnenlandse vakanties zonder overnachting (de zogenaamde dagkampen):

 • begeleiding door gediplomeerde monitoren.
 • activiteitenpakket, inclusief sport-, spel- en knutselmaterialen.
 • ongevallenverzekering.

De prijzen omvatten voor de binnenlandse vakanties met overnachting:

 • verblijf in standaardkamers met bad of douche en toilet op de kamer of aansluitend, tenzij anders omschreven.
 • dagvullend activiteitenpakket, inclusief begeleiding en materialen.
 • volpension vanaf het middagmaal op maandag (vanaf het ontbijt op maandag voor de vakanties met incheck op zondag), met water aan tafel, tot het middagmaal op de dag van vertrek.
 • 24-urenbegeleiding door gediplomeerde Sporta-monitoren en/of gespecialiseerde monitoren ter plaatse.
 • ongevallenverzekering.

De prijzen omvatten voor de buitenlandse vakanties:

 • reis per autocar (boot/trein/vliegtuig) vanuit de gecommuniceerde op-/afstapplaats, alle transfers van en naar de verblijfplaats, tenzij anders vermeld.
 • verblijf in tenten, tenzij anders specifiek omschreven.
 • volledig begeleid activiteitenprogramma.
 • volpension, vanaf de middag van de aankomstdag ter plaatse, met water, tot het middagmaal op de dag van vertrek. Bij de meeste reizen hoort een zelfkookformule.
 • 24-urenbegeleiding door gediplomeerde Sporta-monitoren.
 • ongevallenverzekering.

De prijzen worden per vakantie bekend gemaakt, met aanduiding van wat inbegrepen is. Persoonlijke uitgaven voor het volgen van een dieet kunnen door de deelnemer niet in mindering gebracht worden.

Was dit antwoord nuttig?