Onze visie

De meerwaarde van diversiteit

Sporta creëert een vakantieaanbod dat nauw aansluit bij de leef- en belevingswereld van kinderen en jongeren van alle leeftijden. Dat betekent dat de vakanties aangepast worden aan diverse interesses, behoeftes en trends. Zo vindt iedereen – zonder uitzondering – zijn gading in het aanbod van de Sportakampen. Voor Sporta is het belangrijk dat ieder kind en iedere jongere de kans krijgt om erbij te horen en zichzelf te ontplooien.

Vertrouwen in Pedagogisch geschoolde monitoren

Monitoren begeleiden en animeren de activiteiten. Ze ontbolsteren de talenten van de deelnemers. De pedagogisch geschoolde monitoren enthousiasmeren, begeesteren en bekommeren zich om de kinderen en jongeren. Sporta maakt zich sterk dat zij hun verantwoordelijkheid opnemen en de waarden van Sporta naar boven brengen.

Respect voor waarden die Sporta eigen zijn

Sporta is een ontmoetingsplek waar je meteen het gevoel krijgt dat je erbij hoort. Vriendschap is een waarde die we hoog in het vaandel dragen. Maar ook respect is een must tijdens de Sportakampen. Daarnaast willen we ook gezondheidbevorderend, trendsettend, creatief, avontuurlijk, leerrijk, verruimend en kwalitatief zijn. Zonder het plezier uit het oog te verliezen. Naargelang de doelgroep krijgen deze waarden andere accenten.